Všeobecné podmienky

Vitajte na stránke orcashop.sk, ktorú spravuje spoločnosť KN Trade d.o.o., Karantanska cesta 2a, 1230 Domžale, Slovinsko (ďalej: spoločnosť).

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky činnosti povolené v internetovom obchode, ktorý je k dispozícii na orcashop.sk (ďalej webová stránka). Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov. Prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali zmluvné podmienky. Ak úplne alebo čiastočne nesúhlasíte s podmienkami, nesmiete našu webovú stránku používať. Všeobecné obchodné podmienky predstavujú zmluvu uzavretú medzi vami a spoločnosťou. Všeobecné obchodné podmienky si môže užívateľ podľa potreby uložiť a reprodukovať a sú mu tiež k dispozícii po vykonaní aktivity resp. uzatvorení zmluvy so spoločnosťou.

Webové stránky sú k dispozícii „také, aké sú“, a spoločnosť neposkytuje žiadne garancie ani záruky, nepriame ani priame v súvislosti s vlastníckym právom, marketingom alebo inou vhodnosťou na akýkoľvek účel, pokiaľ ide o produkty ponúkané na webových stránkach.

Vlastník webovej stránky vyvinie všetko úsilie na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií na tejto webovej stránke. Zároveň si vyhradzuje právo na zmenu obsahu webových stránok alebo na zastavenie ich aktualizácie kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a nepreberá zodpovednosť za opätovnú aktualizáciu webových stránok. Rovnako môže majiteľ webovej stránky zmeniť služby, produkty, ceny alebo programy opísané na tejto webovej stránke kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Používanie ochrannej známky vlastníka webu je povolené iba s predchádzajúcim súhlasom vlastníka webu. Všetky texty, obrázky a ďalší obsah zobrazený na webových stránkach vybral a upravil vlastník webových stránok a sú iba informačnými údajmi zhromaždenými na účely predstavenia predajných produktov a služieb spoločnosti.

Spoločnosť sa zaväzuje venovať náležitú starostlivosť tomu, aby zabezpečila, že všeobecné obchodné podmienky nebudú v rozpore s právnymi predpismi, a to na úrovni vnútroštátnych právnych predpisov, ako aj na úrovni záväzných právnych predpisov Európskej únie (ďalej: EÚ). Pokiaľ by stanovenie všeobecných podmienok bolo vo vyslovenom a zjavnom rozpore s právnymi predpismi resp. záväznými pravidlami na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ, takéto ustanovenie sa považuje za neplatné. Ak všeobecné obchodné podmienky neobsahujú ustanovenie, pre ktoré zákon alebo iný záväzný predpis vyžaduje, že ho musia obsahovať, považuje sa takéto ustanovenie za súčasť všeobecných obchodných podmienok.

 1. Ceny

Všetky ceny v internetovom obchode orcashop.sk sú uvedené v EUR a obsahujú DPH. Spoločnosť KN Trade d.o.o. je platcom DPH. Cena produktu, hodnota DPH a náklady na poštovné sú viditeľné v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky. Kúpna zmluva medzi uchádzačom a kupujúcim je uzavretá v okamihu, keď kupujúci potvrdí objednávku. Potvrdením objednávky sú všetky ceny a ďalšie podmienky záväzné a platia tak pre uchádzača, ako aj pre kupujúceho. Ceny sú platné v čase zadania objednávky. Ponuka platí do zrušenia.

 1. Spôsoby platby

Internetový obchod umožňuje nasledujúce spôsoby platby:

 • Dobierka – kupujúci zaplatí kuriérovi v hotovosti alebo kreditnou kartou, keď kuriér doručí objednaný tovar na adresu kupujúceho;
 • Platba kreditnou kartou;
 • Platba cez PayPal
 1. Náklady a dodanie tovaru

Poštovné môže byť zahrnuté v cene, bezplatné alebo samostatne zreteľne napísané. Kupujúci je informovaný o výške poštovného pred potvrdením svojho nákupu.

V prípade platby na dobierku si donášková služba účtuje províziu za doručenie balíka, tak ako bola účtovaná pri zadávaní objednávky. Táto provízia sa v čase uskutočnenia objednávky neúčtuje v prípade platby kreditnou kartou alebo Paypal.

Objednané produkty budú doručené na adresu, ktorú ste uviedli ako adresu dodania.

V prípade, že je položka na sklade, bude tovar vyexpedovaný do 1-3 pracovných dní, presný termín dodania bude kupujúcemu oznámený e-mailom. Okrem tovaru dostane kupujúci prípadné pokyny a faktúru, ktorá sa pri niektorých výrobkoch považuje za záručný list. Zákazník dostane faktúru poštou spolu s balíkom alebo pri objednávke na uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, že tovar nie je na sklade, bude kupujúci informovaný o zmenených dodacích údajoch v termíne do jedného pracovného dňa. Informácie o doručovateľovi sú pre kupujúceho viditeľné v potvrdení objednávky, ktoré dostane na svoju e-mailovú adresu.

 1. Postup objednávania tovaru a nákupu

Registrácia nie je povinná, zákazník môže objednávku vykonať aj ako hosť. Zákazník vyberie položku a kliknutím na ňu ju pridá do košíka. Kliknutím na tlačidlo „Zobraziť košík“ alebo kliknutím na košík vpravo hore vstúpi do košíka. V košíku môže opraviť množstvo alebo odstráni konkrétnu položku a zmeny potvrdí kliknutím na tlačidlo „Aktualizovať košík“.

Postup nákupu:

 1. Krok: kupujúci si v ponuke internetového obchodu vyberie požadovanú položku a potvrdí množstvo a výber kliknutím na tlačidlo „pridať do košíka“. Po dokončení výberu položiek má zákazník prehľad o súhrne objednávky. Po skontrolovaní obsahu objednávky potvrdí výber kliknutím na tlačidlo „Pokračovať k platbe“.
 2. Krok: kupujúci vyplní formulár s osobnými údajmi potrebnými na doručenie požadovanej objednávky. Po vypísaní formulára sa nákupný proces ukončí výberom spôsobu doručenia. V tomto kroku je kupujúci informovaný aj o predpokladanej dodacej lehote. Pred dokončením nákupu má zákazník možnosť zvoliť si medzi rôznymi spôsobmi platby. Vzhľadom na vykonaný výber sa kupujúcemu pred dokončením nákupu znova prepočíta konečná hodnota platobného príkazu. Zákazník dokončí nákupný proces kliknutím na tlačidlo „Dokončiť nákup“.
 3. Krok: Po dokončení nákupu sa zákazníkovi na webe zobrazí potvrdzujúca správa o úspešnom zadaní objednávky spolu s podrobnosťami o zadanej objednávke. Zákazník tiež dostane na zadanú e-mailovú adresu z bodu 2 potvrdzovací e-mail so súhrnom objednávky a pokynmi na použitie objednaných produktov.

V prípade chýb pri nákupe má zákazník tiež možnosť objednávku stornovať. Kupujúci môže objednávku stornovať do 3 hodín od uskutočnenia objednávky e-mailom na [email protected]. V prípade zrušenia e-mailom musia byť do správy uvedené tieto informácie: v názve správy: Storno objednávky; v obsahu správy:

 • názov alebo popis výrobku
 • meno a priezvisko kupujúceho a jeho adresa (ulica a číslo domu, PSČ a miesto)

Chceli by sme vás informovať, že pri potvrdení objednávky vám bude naúčtovaná celá suma vybraného nákupu vrátane všetkých nákladov na doručenie alebo iných nákladov, ktoré sa na nákup vzťahujú. Pred uskutočnením nákupu budete informovaní o akýchkoľvek ďalších nákladoch. S vybraným spôsobom platby môžu byť spojené aj ďalšie náklady.

 1. Záruka

Na niektoré položky z našej ponuky sa vzťahuje 12-mesačná záruka. Záruku môžete uplatniť iba na technické predmety a elektronické zariadenia v našej ponuke. Záruka plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záruku môžete uplatniť v súlade s článkom 19 zákona o ochrane spotrebiteľa na základe faktúry platnej ako záručný list.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť záruku v prípade, že k reklamácii nebude priložená faktúra alebo bude faktúra nečitateľná resp. bude inak neúplná.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • fyzické poškodenia;
 • opotrebenie v dôsledku používania;
 • chyby vyplývajúce z nesprávneho, nevhodného a nedbanlivého použitia tovaru.

Výrobky, na ktoré nárokujete záruku, musia byť skontrolované, preto priložte fotografiu resp. videá zobrazujúce chybu. Ak to bude potrebné, požiadame vás o vrátenie produktu, aby sme ho mohli skontrolovať.

Ak oprava trvá viac ako 45 dní, vymeníme výrobok za nový a ak to nie je možné, vrátime vám kúpnu cenu za výrobok v plnej výške.

 1. Skutočná chyba

Kupujúci nás musí v zákonnej lehote na svoje náklady informovať o každej závažnej chybe spolu s jej podrobným popisom a zároveň nám umožniť prehliadku tovaru. Zhrnutie postupu a formulár na uplatnenie nároku na vecnú chybu nájdete na karte Sťažnosti a výmeny v dolnej časti webovej stránky. Právo reklamovať vecnú chybu tovaru upravujú podrobnejšie ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kedy je chyba skutočná:

 • ak tovar nemá vlastnosti potrebné na jej bežné použitie alebo na uvedenie na trh;
 • ak tovar nemá vlastnosti potrebné na zvláštne použitie, na ktoré ju kupujúci kupuje, ale ktorá bola predávajúcemu známa alebo mu mala byť známa;
 • ak tovar nemá vlastnosti a výhody, ktoré boli výslovne alebo ticho dohodnuté alebo predpísané;
 • ak predávajúci dodal tovar, ktorý sa nezhoduje so vzorom alebo modelom, pokiaľ sa vzor alebo model neuvádzal iba na informáciu.

Ako sa kontroluje vhodnosť tovaru?

Kontroluje sa podľa inej, bezchybnej položky rovnakého typu, ako aj podľa vyhlásení výrobcu alebo údajov na samotnom tovare.

Ako sa skutočná chyba reklamuje?

Kupujúci nás musí v zákonnej lehote na svoje náklady informovať o každej závažnej chybe spolu s jej podrobným popisom a zároveň nám umožniť prehliadku tovaru. Formulár na nahlásenie závažnej chyby sa nachádza tu.

Právo reklamovať vecnú chybu tovaru upravujú podrobnejšie ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa.

 1. Právo odstúpiť od zmluvy

Zákazník, ktorý uskutočnil nákup prostredníctvom internetového obchodu, má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je možné do 14 dní odo dňa doručenia objednávky. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod svojho rozhodnutia. Odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje iba na zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami, nadobúdajucími alebo používajúcími tovar a služby na účely mimo svojej profesionálnej alebo zárobkovej činnosti.

Kupujúci, ktorý odstúpi od zmluvy alebo objednávky, musí vrátiť tovar nepoškodený v pôvodnom obale a v rovnakom množstve. V prípade, že predávajúci zistí, že vrátený tovar je poškodený, alebo že sa vrátené množstvo nezhoduje, má predávajúci právo odmietnuť odstúpenie od zmluvy a kupujúci je povinný uhradiť prípadné škody.

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • ak tovar alebo príslušenstvo nie je vrátené v pôvodnom nepoškodenom obale a v rovnakom množstve;
 • ak zariadenie alebo softvér obsahuje používateľské údaje, obrázky, nastavenia;
 • ak je bezpečnostná pečať na tovare poškodená alebo porušená;
 • ak sú pokyny a záručný list tovaru poškodené alebo chýbajú;
 • pri dodaní tovaru, ktorý je z dôvodu svojej povahy neoddeliteľne zmiešaný s inými predmetmi;
 • pri nákupe batérií, nabíjateľných batérií a batériových zdrojov, káblov, žiaroviek, komponentov, ak ste otvorili bezpečnostnú plombu alebo ak bol pôvodný obal odstránený;
 • pri dodávaní modelov, ktoré spotrebiteľ čiastočne alebo úplne zmontuje;
 • pri nákupe jednorazových výrobkov, rezervných a náhradných dielov;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad: kozmetika, čistiace prostriedky, leštiace pasty a plavky, spodná bielizeň, ponožky),

Spoločnosti môžete podať oznámenie o odstúpení od zmluvy s jednoznačným vyhlásením, v ktorom bude jasne uvedené, že odstupujete od zmluvy. Môžete nám poslať oznámenie o odstúpení od zmluvy:

 • písomne na adresu spoločnosti;
 • v elektronickej podobe na adresu [email protected], v takom prípade okamžite potvrdíme prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy;
 • na zadnej strane faktúry alebo na priloženom formulári označte, že vraciate výrobok a faktúru a vráťte formulár spolu s výrobkom na našu adresu.

Berie sa do úvahy, že ste včas uplatnili vyhlásenie o odstúpení, ak ho pošlete v lehote stanovenej na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy uvedeného v tomto článku nesie spotrebiteľ.

K dispozícii je formulár na odstúpenie od zmluvy tu

Po podaní vyhlásenia o odstúpení od zmluvy musíte tovar vrátiť do 14 dní odo dňa, keď ste predložili vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Tovar vráťte na našu adresu: KN Trade d.o.o., Šaranovičeva cesta 36c, 1230 Domžale, Slovinsko. Berie sa do úvahy, že ste tovar vrátili včas, ak ho pošlete pred 14-dennou lehotou na vrátenie.

Pokiaľ ste už za objednaný tovar zaplatili, vrátime vám všetky prijaté platby, ktoré ste realizovali z dôvodu objednávky, okamžite, alebo najneskôr do 14 dní od vrátenia zásielky na našu adresu. Zásielka sa považuje za vrátenú na našu adresu, keď ju sklad zaregistruje ako vrátenú zásielku. Vyhradzujeme si právo zadržať prijaté platby až do vrátenia výrobkov, ktoré sú predmetom odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci požadoval neštandardné doručenie (napríklad rýchle doručenie), predávajúci nie je povinný uhradiť náklady na toto doručenie.

Kúpnu cenu prevedieme na váš osobný bankový účet, ktorý ste zadali do formulára.

Na výrobky, o ktorých sa zistí, že boli poškodené v dôsledku nesprávneho alebo nevhodného používania alebo zaobchádzania s nimi, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na určenie povahy, vlastností a fungovania tovaru, sa nebude brať ohľad. Pokiaľ si chcete po odmietnutí reklamácie takýto výrobok prevziať, pošleme vám ho a naúčtujeme náklady spojené s dodaním takéhoto výrobku.

 1. Ochrana osobných údajov

KN Trade d.o.o. rešpektuje vaše právo na súkromie a snaží sa o najvyššiu úroveň ochrany vašich osobných údajov. Preto sme pri poskytovaní našich služieb prostredníctvom tejto webovej stránky povinní konať v súlade so zákonmi a nariadeniami definujúcimi ochranu osobných údajov, najmä v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom o elektronických komunikáciách a všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov.

Spoločnosť sa zaväzuje, že zhromaždené osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom webovej stránky, budú použité v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, že nebude predávať, požičiavať ani iným spôsobom odovzdávať vaše osobné údaje tretím stranám, s výnimkou prípadov stanovených zákonom.

 1. Dostupnosť informácií

Poskytovateľ sa zaväzuje kupujúcemu vždy poskytnúť nasledujúce informácie:

 • identita spoločnosti (názov spoločnosti a sídlo, registračné číslo),
 • kontaktné informácie, ktoré umožňujú používateľovi rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail),
 • základné vlastnosti tovaru alebo služieb (vrátane popredajných služieb a záruk),
 • konečná cena tovaru alebo služby vrátane daní alebo spôsob výpočtu ceny, ak ju z dôvodu povahy tovaru alebo služby nemožno vypočítať vopred,
 • dostupnosť produktov (akýkoľvek produkt alebo služba ponúkaná na webových stránkach by mala byť dostupná v primeranom čase),
 • platobné podmienky, dodacie podmienky produktu alebo vykonania služby (spôsob, miesto a čas dodania),
 • informácie o akýchkoľvek ďalších nákladoch na prepravu, dodanie alebo prepravu alebo varovanie, že tieto náklady môžu vzniknúť, ak ich nie je možné vypočítať vopred,
 • časová platnosť ponuky,
 • podmienky, termíny a postupy v prípade odstúpenia od zmluvy; okrem toho, ak vzniknú náklady na vrátenie tovaru a koľko stoja,
 • vysvetlenie reklamačného poriadku vrátane všetkých podrobností o kontaktnej osobe alebo o zákazníckom servise,
 • oboznámenie o zodpovednosti za vecné chyby,
 • možnosti a podmienky popredajných služieb a v prípade potreby dobrovoľná záruka.

Pri umiestňovaní produktov na webové stránky sa môžu vyskytnúť chyby, ktoré nemôžeme kontrolovať a za ktoré nezodpovedáme. V prípade veľkého nesúladu cien alebo technických údajov vás na to upozorníme pri objednávke.

 1. Komunikácia

Spoločnosť bude kontaktovať používateľa prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku, iba ak používateľ výslovne nebude proti tomu namietať. Reklamné e-maily a/alebo SMS správy budú obsahovať nasledujúce komponenty:

 • budú zreteľne a jednoznačne označené ako reklamné správy,
 • odosielateľ bude jasne viditeľný,
 • rôzne kampane, propagácie a iné marketingové techniky budú ako také označené.

Budú tiež jasne definované podmienky účasti na nich:

 • bude jasne uvedený spôsob odhlásenia z prijímania reklamných správ,
 • spoločnosť bude výslovne rešpektovať želanie používateľa nedostávať reklamné správy.

Používateľ súhlasí s tým, že pri prihlásení na odber elektronických správ ho pravidelne informujeme o novinkách na webe, novinkách v ponuke a propagačných akciách. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom zneužívať alebo ďalej posielať e-mailovú adresu používateľa tretej osobe. Používateľ sa môže kedykoľvek prihlásiť na odber noviniek od poskytovateľa alebo odhlásiť z neho.

 1. Správa súborov cookies

Podkladom pre oznámenie je zmenený a doplnený zákon o elektronických komunikáciách (Úradný vestník č. 109/2012; ďalej ZEKom-1), ktorý nadobudol účinnosť začiatkom roka 2013. Priniesol nové pravidlá týkajúce sa používania súborov cookies a podobných technológií na ukladanie informácií alebo prístup k informáciám uloženým v počítači alebo mobilnom zariadení používateľa.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré sú dôležité pre fungovanie webových stránok. Najčastejšie slúžia na zlepšenie používateľskej skúsenosti.

Súbor cookie zvyčajne obsahuje postupnosť písmen a číslic, ktoré sa načítajú do počítača používateľa pri návšteve konkrétnej webovej stránky. Pri každej ďalšej návšteve získa webová stránka informácie o načítanom súbore cookie a identifikuje používateľa.

Okrem funkcie vylepšenia používateľskej skúsenosti je ich účel rôzny. Súbory cookies sa tiež môžu použiť na analýzu správania alebo identifikáciu používateľov. Preto rozlišujeme medzi rôznymi typmi cookies.

Typy súborov cookies, ktoré používame na tomto webe a jeho subdoménach

Súbory cookies, ktoré používame na tomto serveri, jeho podstránkach a subdoménach:

IME SÚBORU COOKIE
ÚČEL TRVANIE SPOLOČNOSŤ
sb Fungovanie Facebook plug-in 2 roky Facebook
fr Fungovanie Facebook plug-in 3 mesiace Facebook
xs Fungovanie Facebook plug-in 3 mesiace Facebook
c_user Fungovanie Facebook plug-in 3 mesiace Facebook
presence Fungovanie Facebook plug-in Trvanie uloženia cookies Facebook
pl Fungovanie Facebook plug-in 1 mesiace Facebook
wd Fungovanie Facebook plug-in 1 týždeň Facebook
datr Fungovanie Facebook plug-in 3 mesiace Facebook
m_pixel_ratio Fungovanie Facebook plug-in Trvanie uloženia cookies Facebook
dpr Fungovanie Facebook plug-in 1 týždeň Facebook
act Fungovanie Facebook plug-in Trvanie uloženia cookies Facebook
_lo_v Fungovanie Facebook plug-in 3 mesiace Ghost monitor
__cfduid Fungovanie Ghostmonitor plug-in 1 roky Ghost monitor
_lo_u Fungovanie Ghostmonitor plug-in 1 roky Ghost monitor
_ga Fungovanie Ghostmonitor plug-in 1 roky Ghost monitor
__insp_slim Fungovanie chatu na stránke 2 mesiace Livechat inc.
__lc_vv Fungovanie chatu na stránke Trvanie uloženia cookies Livechat inc.
_ga Fungovanie chatu na stránke 2 roky Livechat inc.
__lc_cst Fungovanie chatu na stránke 2 roky Livechat inc.
__insp_targlpt Fungovanie chatu na stránke 2 mesiace Livechat inc.
__insp_targlpu Fungovanie chatu na stránke 2 mesiace Livechat inc.
__insp_nv Fungovanie chatu na stránke 2 mesiace Livechat inc.
__insp_norec_sess Fungovanie chatu na stránke 2 mesiace Livechat inc.
__livechat_chat Fungovanie chatu na stránke 3 roky Livechat inc.
__lc_cid Fungovanie chatu na stránke 2 roky Livechat inc.
__insp_wid Fungovanie chatu na stránke 2 mesiace Livechat inc.
__livechat Fungovanie chatu na stránke 3 roky Livechat inc.
__livechat_lastvisit Fungovanie chatu na stránke 3 roky Livechat inc.
__utma Štatistika prehliadania internetovej stránky 2 roky Google Analytics
__utmz Štatistika prehliadania internetovej stránky 6 mesiacov Google Analytics
__utmc Štatistika prehliadania internetovej stránky Trvanie relácie Google Analytics
__utmv Štatistika prehliadania internetovej stránky Trvanie relácie Google Analytics
__distillery Prevádzka videoprehrávača Trvanie relácie KN Trade
woocommerce_items_in_cart Prevádzka webovej stránky Trvanie relácie KN Trade
__kla_id Prevádzka webovej stránky Trvanie relácie KN Trade
wp_woocommerce_session_ Prevádzka webovej stránky Trvanie relácie KN Trade

Nevyhnutné cookies

Tieto typy cookies umožňujú použitie základných komponentov pre správne fungovanie webovej stránky. Bez týchto súborov cookies by služby, ktoré chcete použiť na tomto webe, nepracovali správne (napr. prihlásenie, nákupný proces, …).

Analytické cookies

Tieto typy súborov cookies zhromažďujú údaje o tom, ako sa správajú používatelia na webových stránkach, s cieľom vylepšiť skúsenostnú zložku webových stránok (napr. ktoré časti webových stránok navštevujú najčastejšie). Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, prostredníctvom ktorých by bolo možné identifikovať používateľa.

Funkčné cookies

Tieto typy súborov cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si niektoré z vašich nastavení a možností (napr. používateľské meno, jazyk, oblasť) a poskytnúť pokročilé a prispôsobené funkcie. Tieto typy súborov cookies umožňujú sledovať vašu činnosť na webových stránkach.

Reklamné alebo cielené cookies

Tieto typy súborov cookies najčastejšie používajú reklamy a sociálne siete (tretie strany) na to, aby vám zobrazovali cielenejšie reklamy, obmedzovali opakovanie reklám alebo merali efektívnosť reklamných kampaní. Tieto typy súborov cookies umožňujú sledovať vašu činnosť na internete.

Kontrola súborov cookies

Pre používanie súborov cookies sa rozhodnete sami. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť a odstrániť tak svoju viditeľnosť online. Väčšinu prehľadávačov môžete tiež nastaviť tak, aby súbory cookies neukladali.

Správca súborov cookies

KN Trade d.o.o.

 1. Sťažnosti a spory

Spoločnosť dodržiava príslušné zákony na ochranu spotrebiteľa. KN Trade d.o.o. sa snaží vyvinúť všetko úsilie na splnenie svojej povinnosti zabezpečiť efektívny systém vybavovania sťažností.

V prípade problémov môže zákazník kontaktovať e-mailom na adrese [email protected]. Postup spracovania sťažnosti je dôverný.

Spoločnosť si je vedomá, že podstatnou črtou spotrebiteľských sporov je nepomer medzi ekonomickou hodnotou pohľadávky a časom a nákladmi vynaloženými na riešenie sporu, čo je tiež hlavnou prekážkou toho, aby spotrebiteľ začal súdny spor. Preto sa spoločnosť snaží ako najlepšie vie, riešiť spory vzájomnou dohodou.

 1. Mimosúdne riešenie sporov

V súlade s právnymi normami KN Trade d.o.o. neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov ako spôsobilého na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by mohol iniciovať spotrebiteľ v súlade so zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

Spoločnosť, ktorá ako poskytovateľ tovaru a služieb umožňuje nakupovanie online, zverejňuje na svojej webovej stránke elektronický odkaz na platformu Riešenie sporov online (RSO). Platforma je k dispozícii spotrebiteľom tu.

Toto nariadenie vyplýva zo zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady o online riešení spotrebiteľských sporov a o zmene nariadenia (ES) č. 2016/2004 a smernice 2009/22/ES.

 1. Prevažujúce právo

Tieto podmienky sú regulované a interpretované v súlade so slovinskými zákonmi. Zmluvné strany týmto uznávajú jurisdikciu slovinských súdov. Všetky zmluvy sa uzatvárajú v slovinskom alebo anglickom jazyku.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2021.

Údaje o spoločnosti

KN Trade d.o.o.
Karantanska cesta 2a
1230 Domžale
Slovinsko

Daňové identifikačné číslo: SI95594337

Kontakt:
E-mail: [email protected]